Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Zespół policystycznych jajników a przewlekły stan zapalny. Rola receptorów Toll-like.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The polycystic ovarian syndrome and chronic inflammation: The role of Toll-like receptors.
  • Abstract:
   Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrinopathies in reproductive- aged women. The pathogenesis of this syndrome is not yet fully understood. Previous studies indicate the coexistence of low-grade chronic inflammation and PCOS. Toll-like receptors (TLRs) play a key role in the inflammatory reactions. They induce an innate immune response when in contact with pathogen-associated molecular patterns (PAMP). TLRs expression on several cell types has been described, including immune cells, epithelial and endothelial cells, adipocytes, pancreatic beta-cells and ovarian tissue. The stimulation of TLRs triggers signaling pathways, which in turn leads to proinflammatory cytokines production, including IL-6 and TNF alpha. Elevated concentrations of these cytokines were also observed in patients with PCOS. Currently, there are few studies about the role of TLRs in the pathogenesis of PCOS. Women with this syndrome are more frequently diagnosed with metabolic disorders, such as obesity or insulin resistance (IR). The substances released from adipose tissue, including free fatty acids, contribute to the increased activation of the two TLRs - 2 and 4. Recent data also confirms their overexpression in women with PCOS. Increased activation and the presence of specific gene polymorphisms for TLR2 and TLR4 is presumed to be a contributor to the development of IR and hyperandrogenism in women with PCOS. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest jedną z najczęstszych endokrynopatii kobiet w wieku rozrodczym. Patogeneza tego schorzenia nie jest jeszcze dokładnie wyjaśniona. Dotychczasowe badania wskazują na współistnienie z PCOS przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu nasilenia. Główną rolę w przebiegu reakcji zapalnej odgrywają receptory Toll-like (TLR). Indukują wrodzoną odpowiedź immunologiczną w reakcji na kontakt z obcymi strukturami patogenów (PAMP). Ekspresję TLR opisano na wielu komórkach, m.in na komórkach układu odpornościowego, nabłonka i śródbłonka, adipocytach, beta wysp trzustki czy w obrębie tkanki jajnikowej. Pobudzenie receptorów TLR uruchamia szlaki sygnałowe prowadzące do wytwarzania cytokin prozapalnych, w tym IL-6 oraz TNF-alfa. Ich podwyższone stężenia obserwowano również u pacjentek z PCOS. Mało jest badań dotyczących roli TLR w patogenezie PCOS. U kobiet z tym zespołem częściej obserwuje się zaburzenia metaboliczne, takie jak otyłość czy insulinooporność (IR). Uwalniane z tkanki tłuszczowej substancje, w tym wolne kwasy tłuszczowe, przyczyniają się do zwiększonej aktywacji, zwłaszcza dwóch podtypów receptorów TLR2 i 4. Niedawne doniesienia potwierdzają również ich nadekspresję u kobiet z PCOS. Przypuszcza się, że zarówno wzrost aktywacji jak i obecność konkretnych polimorfizmów genów dla TLR2 i TLR4 może się przyczyniać do rozwoju IR oraz hiperandrogenizmu u kobiet z PCOS. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Advances in Hygiene & Experimental Medicine / Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej is the property of Joanna Lewczuk and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)